En präst ställer skålar med oblat på ett bord med nattvardskärl i silver.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Taizemässa, Vikenkyrkan

Kvällsmässa - gudstjänst med nattvard i Vikenkyrkan. 5/10, 2/11, 7/12 18.00.

En enkel gudstjänst med böner, bibelord och sånger som sjungs gång på gång i enkla stämmor, inramat av tystnad och tända ljus. Mässan (gudstjänst med nattvard) är inspirerad av andaktslivet vid klostret i Taizé i Frankrike.