Foto: Ia Ojala

Korallerna

För tillfället vet vi inte hur hösten kommer att bli p.g.a att Vallargärdet är under renovering och barnen går i skola i Karlstad. Vi återkommer med mer information när vi vet mer. Vi leker, sjunger och pysslar tillsammans. År 1-3. Tisdagar kl.13.15-16.00 i Alsters församlingshem.

Vi hämtar barnen på skolan vid skoldagens slut och går tillsammans upp till församlingshemmet. Vi äter mellanmål, sjunger, leker, pysslar tillsammans.
Vi medverkar i kyrkan några gånger per termin, t.ex. Luciatåg, Barnens Gudstjänst och temakonserter.
För frågor eller anmälan, kontakta Eva Enders. 054- 141509, 070-618 15 09 eller eva.enders@svenskakyrkan.se

Foto: Ia Ojala

Om Alsters kyrka

Alsters kyrka är en av våra kyrkor som många väljer för vigslar och begravningar. Det är en röd korskyrka i trä där tornet sitter mitt på kyrkan. Den är ljus och rymlig inuti och fungerar bra för stora och små sällskap.

Alster-Nyedsbygdens församling

Församlingen med både landsbygd och tätort som innefattar de vackra kyrkorna i Älvsbacka, Alster och Nyed med församlingshem. Alla är välkomna.

Välkommen till Karlstads pastorat

Svenska kyrkan engagerar många människor i Karlstad. Körsångare, cafégäster, bullbakare, barn och föräldrar, konfirmander, frivilliga, pilgrimer, dansare och många andra. Läs om vår verksamhet här.