Meny

Korallerna

i leker, sjunger och pysslar tillsammans. År 1-3, tisdagar 14.00-16.30.

Vi hämtar barnen på skolan vid skoldagens slut och går tillsammans upp till församlingshemmet. Vi äter mellanmål, sjunger, leker, pysslar tillsammans.
Vi medverkar i kyrkan några gånger per termin, t.ex. Luciatåg, Barnens Gudstjänst och temakonserter.
Välkommen! 

Söndagen den 29/3 kl. 11.00 medverkar Korallerna på Små och Stora-gudstjänsten Alsters kyrka.

Kontakt:

Eva Enders 054- 141509, 070-618 15 09 eller mail Eva Enders