Foto: Louise Hedberg

Kristen profil

Vi vill förmedla värderingar och normer till barnen från den kristna tron.

Att förskolan har en kristen profil innebär konkret att barnen erbjuds att delta i samlingar där vi läser och gestaltar berättelser från barnens bibel. Vi sjunger, ber, tänder ljus, pysslar och samtalar om olika teman hämtade från barnbibeln och den kristna värdegrunden. Vi lägger stor vikt vid de kristna högtiderna. Några gånger per år besöker vi Barnens katedral och Domkyrkan. Det är frivilligt att delta i dessa samlingar och barnens deltagande behöver godkännas av båda föräldrarna. Barn som inte deltar erbjuds andra aktiviteter. Vi betonar återkommande att det finns många olika sätt att tro och tolka omvärlden.

 Vi vill förmedla värderingar och normer till barnen från den kristna tron. Det handlar bland annat om att alla människor är lika mycket värda och att vi ska behandla andra som vi själv vill bli behandlade. Vår förhoppning är att detta leder till att barnen känner ansvar och omsorg om sig själva, sin familj, sina kamrater och miljön.