Foto: Från Pixbay

Kom med och sjung på Barnens Katedrals 20-års jubileum

Du som är sångsugen, kom med och sjung under en begränsad tid för att fira Barnens Katedrals 20-års jubileum 5 oktober på Nöjesfabriken och 6 oktober i Domkyrkan! Vi träffas och övar i slutet av augusti.

Föräldrakör  2019 - Var med och sjung på Barnens Katedrals jubileum!

Du som bara är sångsugen,  du behöver inte vara förälder, kom med och sjung under en begränsad tid för att fira Barnens Katedrals  20-års jubileum 5 oktober på Nöjesfabriken och 6 oktober i Domkyrkan!

Vi börjar öva i slutet av augusti och i september fram till 5 och 6 oktober. Datum kommer på hemsidan i början av augusti.

Är du intresserad, e-posta:  kerstin.andeby@svenskakyrkanse

Då kommer du med på körens mejl-lista, där finns redan ca 30 medlemmar!

Varmt välkomna!

Kerstin Andeby