Kollekthåven

"En glad givare älskar Gud" en gåva från biskopens dotter

Kollekthåven

En vacker violett kollekthåv finns bland Dom-kyrkans textilier. Håven är rikt broderad och märkt med initialerna CHR, CR och MA, samt årtalen 1872-1906 och 1930.

På håvens kant står ”En glad givare älskar Gud”. Initialerna står för Claes Herman Rundgren, Charlotte Rundgren och Maria Anckars.

Claes Herman Rundgren var biskop i Karlstad 1872-1906. Han föddes 1819 i Stockholm och innan han kom till Karlstad var han bland annat överhovpredikant i Stockholm.

I Karlstad efterträdde Rundgren den karismatiske biskopen Anton Niklas Sundberg och det berättas att Rundgren till en början vantrivdes med småstadslivet och värmlänningarna. Han lär ha sagt ” Värmlänningarna – förefalla mig vara ett lätt ”sinnigt” folk, jag vill därför inte direkt påstå att de äro lättsinniga”.

Rundgren var en skicklig teolog och politiker som tyckte om att debattera. Domkyrkan var full när han predikade. Han blev Karlstad trogen och verkade här till sin död 1906. 

De andra initialerna på håven? CR, biskopinnan Charlotte Rundgren, älskade litteratur och musik. Hon var mycket omtyckt och gick alltid i spetsen för välgörenhet och hjälpverksamhet. Till utseendet beskrivs hon som motsatsen till sin man, liten, nätt och rörlig. Paret vilar på Västra kyrkogårdens C-område.

Vem var MA? Maria Anckers 1866-1942, var paret Rundgrens dotter. Hon skänkte enligt inventarieförteckningen 1934 den vackra violetta kollekthåven till Domkyrkan 1930. Möjligen till Domkyrkans 200-årsjubileum.