Foto: Malin Wrigstad / IKON

HimlaSkôj, Molkom

För dig i årskurs 4-6. Församlingshemmet i Molkom, Klockarvägen 5. Gruppen startar 20 september 2022. Anmälan till Leah Fritz. Välkommen!

HimlaSkôj träffas på tisdagar kl. 16.30-19.00, årskurs 4-6.

Här får du utlopp för din kreativa sida – leka,, pyssla, träffa dina kompisar och kanske få nya vänner.

Har du frågor eller funderingar, kontakta Leah Fritz, tfn. 054-14 15 13 eller leah.fritz@svenskakyrkan.se

 

 

Alla får plats: välkommen till en ny termin i Karlstads pastorat

Nu är höstterminen här på riktigt. Här hittar du all verksamhet i Karlstads pastorat samlad.

Samtalsgrupper för dig som nyligen har förlorat en närstående

Varje människas sorg är unik och ingen kan egentligen helt förstå, men ibland kan det vara till hjälp att dela känslor och upplevelser med andra. Två nya grupper startar hösten 2022.

Om Nyeds kyrka

Nyeds kyrka ligger alldeles intill Molkoms tätort invid Molkomsjön. Det är en röd korskyrka i trä och vacker interiör från 1700-talet. Församlingshemmet ligger på andra sidan stora vägen, lite närmre centrum.

Alster-Nyedsbygdens församling

Församlingen med både landsbygd och tätort som innefattar de vackra kyrkorna i Älvsbacka, Alster och Nyed med församlingshem. Alla är välkomna.

Välkommen till Karlstads pastorat

Svenska kyrkan engagerar många människor i Karlstad. Körsångare, cafégäster, bullbakare, barn och föräldrar, konfirmander, frivilliga, pilgrimer, dansare och många andra. Läs om vår verksamhet här.