Foto: Sandra Albertus

Jubileumsår 2022

2022 är ett jubileumsår! Det är 375 år sedan Karlstad blev ett stift och fick superintendent. Det är även 250 år sedan som superintendenturen blev omvandlad till biskopsämbete. Den förste superintendenten var Sveno Elfdalius. Han verkade för att den nyblivna stiftsstaden skulle få ett gymnasium. Den siste superintendenten, Georg Schröder, blev också den förste biskopen.

Hur syns det då att kyrkan är en Stiftskyrka?

   Utanför Domkyrkan finns en byst av Sveno Elfdalius från 1929. Han som predikade, han som undervisade står det på sockeln.

   I vapenhuset finns en relief med 33 bilder ur mänsklighetens historia. Två av dem är landskapsvapnen för Värmland och Dalsland, landskap som utgör just Karlstads stift. 

   I kyrkorummets västra del finns Series episcoporum en tavla över alla superintendenter och biskopar i Karlstads stift. Högst upp ses Karlstads stifts vapen försett med mitra och kräkla.

   I en av utställningsmontrarna finns en kopia av brevet där drottning Kristina skriftligen flyttar stiftsfunktionen från Mariestad till Karlstad 1647.

   Inne i kyrkorummet finns en biskopsstol. Ett föremål vars funktion är viktigast när biskopen inte är där. Vem som är biskop kan förändras över tid, men stolen symboliserar själva ämbetet. 

   Det finns också en biskopsbänk från 1794 bekostad av biskop Schröderheim. I bänken satt under många år biskopen med familj under gudstjänsten. 

   På altaret brinner lågan, en glasljusstake med motiv av Karlstads stift som skänktes 1993 till minne av Uppsala möte 1593. Ett möte som slutgiltigt statsfäste att reformationen i Sverige var över och att svenska kyrkan nu var evangelisk-luthersk.
   Det finns förstås många fler tecken som tyder på att Friedrichs kyrka, Fredriks kyrka, är en Stiftskyrka. Eftersom det är dubbla jubileumsår i år kommer det framöver att bli gudstjänster, utställningar, guidningar och andra festligheter som uppmärksammar jubileerna.