Foto: Sandra Albertus

Husförhörslängder och katekesen

Husförhörslängden inrättades enligt 1686 års kyrkolag och blev vanlig under senare delen av 1700-talet. En slags folkbokföring som också hjälpte kyrkan att kontrollera folkets läs -och katekeskunskaper.
1842 utfärdades folkskolestadgan som bland annat innebar att varje församling skulle inrätta minst en, helst fast, skola inom fem år från stadgans utfärdande. Biskop Agardh i Karlstads stift hade redan långt tidigare ställt sig positiv till en allmän folkskola.