Rädd
Foto: Joana Croft

Hopptornet

Barngrupperna Bäcken och Hopptornet erbjuder barn till föräldrar med psykiska problem/psykisk sjukdom eller missbruksproblem att träffa andra barn och ungdomar i liknande situation.

Genom samtal, lek och olika övningar får barnen hjälp att sätta ord på sina känslor och sin egen situation.

Det finns platser över och om du själv är barn eller ungdom i den här situationen eller vet någon annan som du tror skulle må bra av att träffa andra i samma situation. Kontakta oss genom att e-posta as.barnungdomsgrupper@karlstad.se eller ringa (telefonnummer finns här bredvid).

Fakta om grupperna

Grupperna som är åldersindelade består av 4-6 barn eller ungdomar och två gruppledare. Gruppen träffas 10-14 gånger, två timmar en gång i veckan, efter skoltid.

Varje träff har ett specifikt tema. Genom samtal, lek och olika övningar får barnen och ungdomarna hjälp att känna igen och sätta ord på känslor och behov. Exempel på teman är: känslor som skuld, skam och oro; försvar, roller och gränser, kunskap om psykisk sjukdom och/eller missbruk; familjen och den egna personen. Barngrupperna är en pedagogisk verksamhet som kan ha
terapeutiska effekter. Pedagogiken innebär bland annat att det finns regler som barnen är med och formulerar samt en fast struktur med samma rutiner, ledare, tid och plats varje gång.

  • Barnen får lära sig att de inte är ensamma och de får träffa andra i liknande situation. De får möjlighet att tala öppet om hur de har det.
  • Ge kunskap om psykisk sjukdom och/eller missbruk så att barnen inte skapar egna förklaringar, exempelvis att det är deras eget fel. Barnen får lära sig hur man kan påverkas av att leva i en familjesituation där någon förälder har psykiska problem eller missbruksproblem.
  • Ge redskap att bättre klara av samvaron med den psykiskt sjuke föräldern eller föräldern med missbruksproblem. Vad kan man säga och göra i vissa situationer, tex. när man vill gå på bio med en kompis. Om att vända en svårighet till en rättighet. Säga till sig själv: ”Jag har rätt att må bra fast andra mår dåligt.”
  • Ge känslomässigt stöd – de känslor man har är ok. Barn kan ha starka försvar, de visar utåt att de är glada, trots att de är ledsna inuti.
  • Ge stärkt självförtroende - Barnen behöver stärka självkänslan och lära sig att känna efter: ”Vad tycker jag är roligt? Vad är jag bra på?” och så får vi stärka det. Se möjligheter och resurser.
  • Vi lyfter fram att barnen har personliga rättigheter. De har rätt att säga nej eller stå över om de inte vill vara med på en övning eller lek. Det handlar om att kunna sätta gränser och våga säga nej till sådant man tycker är jobbigt.
  • Vända känslan av hopplöshet till hopp.

Välkommen att ta kontakt med Bäcken eller Hopptornet!

Ansvariga är Svenska kyrkan och Familjehuset, Socialförvaltningen i Karlstad kommun.