Foto: Louise Hedberg

Hitta kyrkråttorna i Domkyrkan

För ett tag sedan flyttade ett dussin kyrkråttor in i Karlstads domkyrka. Kom och leta upp dem!

Hej! Vi är ett gäng kyrkråttor som precis har flyttat in i Domkyrkan! Vi gillar olika saker och för att hitta oss får du leta på många ställen. Över saker, under saker och till och med i saker! 

Ett häfte med en karta hittar du hos Rasmus av Råtterdam som står i vapenhuset (huvudentrén). Börja där och sedan kan du starta expeditionen!

**************************************************************************

Kyrkråttorna har flyttat in för att hjälpa både barn och vuxna att lära känna Domkyrkans alla platser och vrår. Uppdraget är att leta upp 12 råttor och en karta finns i häftet för att göra det lite lättare. Där kan man läsa lite om råttorna också.

Barn (och vuxna) i alla åldrar kan leta efter råttorna och man måste inte kunna läsa. Att leka tillsammans väcker upptäckarlust och kanske lär man sig något på samma gång.

Kyrkråttorna finns i Domkyrkan och du kan komma och leta efter dem när kyrkan är öppen: Mån-fred 9.00-16.00, Torsdag 9.00-19.00, Lördag 10.00-16.00, Söndag 10.00-18.00. Men om det pågår en gudstjänst är det bra att vänta tills den är slut.

Välkommen!