Foto: Adobe

Om tro och liv - Öppna bibelsamtal i Församlingshuset

Vill du samtala om tro och liv? Då är du välkommen till Domkyrkans församlingshus torsdagar udda veckor kl.18.30. Vi samtalar och fikar. Delta gärna på mässan i Domkyrkan innan, kl. 18.00.

Samtalen utgår från vanliga livsfrågor eller kommande söndags bibeltext och tillsammans funderar vi kring vad det betyder i våra liv just nu. Deltagarna delar sina egna tankar och frågor kring temat för dagen. Alla tankar är lika värdefulla. Ibland sjunger vi också någon psalm som handlar om temat.
Ingen anmälan utan du kommer när du kan och vill.

Har du frågor? Tveka inte att kontakta Kerstin Almegård eller någon annan av prästerna i Domkyrkan. 

Teman VÅREN 2023

Planering pågår men några teman är klara: hopp och hopplöshet, skuld och skam, den heliga Anden, tvivel...