Meny

Gudstjänster med Hoppets gäng

Kl. 11.00 29/9, 27/10, 24/11, 8/12. En öppen gudstjänst med nattvard av och med unga med olika typer av funktionsvariation. Norrstrandskyrkan.