Foto: Från freeimages.com

Sång och musikgudstjänst med Små & Stora

Välkommen söndag 26/5 till en Sång och musikgudstjänst med Små & Stora. Då är det sommaravslutning för alla katedralens grupper. Barnkören Krokajo och vuxenkören Kroppkör medverkar i gudstjänsten och efteråt serveras det kyrkfika i cafét.

Välkommen till Små & Storagudstjänster med vuxna och barn tillsammans. Det brukar vara mycket sång och musik, ibland drama eller besök. Gudstjänsterna är lite kortare än vanligt men dubbelt så innehållsrika.

Gudstjänst med Små & Stora
”Sång och musikgudstjänst”
Söndag 26/5 10.00
Avslutning för alla grupper
Barnkören KROKAJO och vuxenkören Kroppkör medverkar  
Kyrkfika