Vigsel
Foto: Linda Mickelsson/Ikon

Förnyelse av vigsellöften

- ett sätt att åter få bekräfta sin kärlek till varandra Torsdagen den 14 februari - alla hjärtans dag - har du möjlighet att göra detta vid en enkel ceremoni i Norrstrandskyrkan. Ni är välkomna när som helst kl 18-20.

Skälen till att förnya löftena kan vara flera. Vissa par vill visa att de inte tar varandra för givet. De får chansen att påminna sig själva och varandra om vad det är man älskar och uppskattar hos den andra parten. Andra känner att åren i äktenskapet har inneburit stora förändringar och kanske även stora påfrestningar av olika slag.

Båda har utvecklats, mognat och förändrats under åren som gått. Då blir förnyelsen av löftena ett sätt att tala om att man älskar den person partnern har blivit och inte bara den hen var när man gifte sig.

Innan cermonin träffar man prästen för ett samtal, som berör det gemensamma livet man har, har haft och kommer att ha tillsammans. 

Hur går det till?

Svenska kyrkan har inga särskilda ritualer för förnyelse av äktenskapslöften. Det innebär att ni har stor frihet att själva utforma ceremonin så att den passar just er. Kontakta er församling så kan den hjälpa er med utformningen.

Några tips:

- Skriv gärna era egna löften. Här har ni möjlighet att formulera det som era hjärtan känner, berätta vad ni älskar, vad ert liv tillsammans har betytt, vilka förhoppningar ni har inför framtiden och så vidare. 

- Läs era löften utan att prästen läser före. Då kan ni koncentrera er helt på varandra.

- Har ni större barn, låt de vara aktiva i cermonin så de också får uttrycka sin kärlek.

- Välj personlig musik som ni uppskattar tillsammans.