Foto: Sandra Albertus

3. Före titeln biskop?

För 250 år sedan fick Karlstads stift sin förste biskop. Vad kallades "biskopen" i stiftet innan dess?

1. Superintendent
X. Påve
2. Syssloman