Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Karlstads pastorat Besöksadress: Västra Kyrkogatan 3-5, 65224 KARLSTAD Postadress: Västra Kyrkogatan 5, 65224 KARLSTAD Telefon:+46(54)141400 E-post till Karlstads pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Ett värdigt liv för alla - FEAD

I projektet Ett värdigt liv för alla - Digniti Omnia, arbetar man med att stärka social delaktighet och egenmakt hos utsatta EU-medborgare som vistas i Sverige tillfälligt utan rätt till social hjälp. I Karlstad ligger fokus på hälsa.

- Det här är människor som har lite rättigheter, mänskliga rättigheter. Eftersom de kommer från ett EU-land har de också EU-medborgarrättigheter. Och vissa skyldigheter, säger Eva Persson, diakon, som tidigare har arbetat i projektet.

Hon förklarar att de tillhör en grupp som är otroligt diskriminerad. Både i sina hemländer och här i Sverige. De kan inte försörja sig, har dålig hälsa, har ingenstans att bo. Det skapar utanförskap på alla plan. Många mår dåligt, psykiskt och fysiskt på olika sätt. De har väldigt låg utbildning, om någon alls. Många är analfabeter. Deras kunskaper om till exempel hälsa är mycket låg.

Eva förklarar att hälsan kommer i andra eller tredje hand. Det handlar om att överleva den här dagen. En vecka framåt är en annan värld. Det är var man ska bo, hur man ska få mat som är problemet. De lever för dagen. Då är till exempel tandborstning och förebyggande hälsa inte aktuell.

Vad ska ni göra i projektet?

Här i Karlstad arbetar vi främst med området hälsa men även språk, samhällsinformation och digital kommunikation. Det är mycket grundläggande information som vi jobbar med. Undervisningsmaterial har skapats för att ge målgruppen goda förutsättningar till egen makt och social inkludering. Hjälp till självhjälp helt enkelt.  

Hittills i projektet har vi jobbat med informationsträffar. Vi har jobbat utifrån olika teman, både för kroppen, själen och anden. Vi har fått olika besök, som till exempel av sjuksköterska, läkare och Folktandvården. 

På Stadsmissionen finns möjlighet till mat, tvätt och dusch för den som vill. 

Vilka krafter söker ni?

Vi söker volontärer som kan vara med och undervisa. På länken nedan hittar du mer information om vad projektet jobbar med.

Får EU-migranterna någon plats att sova igen i vinter?

- Vi jobbar på det. Vi i det kyrkliga nätverket för sociala frågor i Karlstad har en dialog med kommunens politiker och tjänstmän och försöker få till en lösning. 

Var kommer pengarna ifrån?

Eva Johansson är anställd av Karlstads pastorat men pengarna till projektet kommer från FEAD-fonden som är för de allra fattigaste i Europa.

Vill du veta mer eller är intresserad av att bli volontär kontakta: Eva Johansson, 054-14 14 09.

 • Projektet riktar sig till utsatta EU-medborgare i Sverige och drivs gemensamt av Växjö pastorat, Karlstads pastorat, Umeå Pastorat och Västerås stift. Projektägare är Växjö pastorat. I styrgruppen ingår även Växjö stift, Karlstad stift samt kyrkokansliet.
 • Här i Karlstad har det ekumeniska nätverket Vintervärme i samarbete med kommunen engagerat många i konkret arbete med att hjälpa de utsatta EU-migranterna på olika sätt.
 • Projektet ”Ett värdigt liv för alla” kommer inte att göra akuta åtgärder som Vintervärme. Istället ska projektet stärka målgruppens möjligheter till social inkludering och egenmakt. Det kan gälla sjukvård, egenvård och hälsa, information om deras sociala rättigheter, hjälp med tolk och stöd i hur de kan använda nätet för kommunikation.
  Det konkreta arbetet i Karlstad kommer att innebära olika former av utbildning och att skapa ett nätverk där EU-migranterna kan få hjälp att göra sin situation bättre.
  Syftet är att hjälpa människor att överkomma trösklar som hindrar dem från att leva som fullvärdiga EU-medborgare och ta aktiva, medvetna beslut om sina liv.
 • Den Europeiska plattformen mot fattigdom och social utestängning är ett av Europa 2020-strategins huvudinitiativ för smart och hållbar tillväxt för alla. Initiativet ska bidra till att EU-länderna når det målet att hjälpa 20 miljoner människor att ta sig ur fattigdom och social utestängning.
 • Fonden för de mest behövande (FEAD) är ett led i denna strategi. I Sverige har fonden fått en inriktning mot arbetslösa EU- och EES-medborgare som tillfälligt vistas i Sverige utan rätt till socialhjälp annat än i form av akut nödhjälp.
 • I praktiken handlar det i huvudsak om romer från Rumänien och Bulgarien som försörjer sig genom att tigga eller genom att utföra enklare arbeten som att sälja tidningar. Hur många personer det rör sig om är svårbedömt och varierar starkt över tid. Under 2015 uppskattades det handla om ca 5 000 personer.
 • Projektet finansieras genom EU:s fond för de mest utsatta (FEAD) och arbetar direkt med de utsatta människorna. Målet är att rusta målgruppen att bryta sitt utanförskap genom att erbjuda utbildning inom viktiga områden som samhällsinformation, språk, hälsa och digital kommunikation.