Digitala gudstjänster i Västerstrandskyrkan

Här hittar du alla våra digitala gudstjänster, andakter & musik. Välkommen till att vara med!

Frälsarkransgudstjänst - Den gröna pärlan.  
Västerstrandskyrkan söndagen den 27 juni 2021.
Den helige Johannes Döparens dag. Tema: Den Högstes profet. 
Selma Fjäll och Matilda Frylmark sjunger sånger som t.ex Sommarpsalm, Jag vågar tro, Ropa till Gud m.fl i dagens gudstjänst.
Maria Andrén, diakon, Charlotte Moberg, pedagog och Helen Oscarsson, kantor och klippning av gudstjänst. 
Gudstjänsten är inspelad i Västerstrandskyrkan den 23 juni 2021.

Gudstjänst med Små och Stora - Hitta hem.
Västerstrandskyrkan 20 juni 2021.
Tredje söndagen efter Trefaldighet. Tema: Förlorad och återfunnen.

Sång och prat av Mila Landevik.
Johan Husberg präst Charlotte Moberg, pedagog, Liselotte Anderson, förskollärare, Ander Holz, pedagog och inspelning av gudstjänsten, Pernilla Skyvulstad, fritidsledare,  Helen Oscarsson, kantor och klippning av gudstjänsten. 

Gudstjänsten med Små och Stora är inspelad i Västerstrandskyrkan 17 juni 2021.

Digital Sommarkväll från Västerstrandskyrkan - Hjälpande händer.
Onsdagen den16 juni 2021.

Ann-Magret Barse berättar om att sticka och skicka kläder och filtar till barn i de forna Öststaterna.
Andakt. 

Frälsarkransgudstjänst - Gudspärlan. 
Västerstrandskyrkan söndagen den 30 maj 2021. Heliga Trefaldighets dag. Tema: Gud - Fader, Son och Ande.
Selma Fjäll och Matilda Frylmark, sång. Maria Andrén, diakon. Johanna Reisdorff, diakonpraktikant. Charlotte Moberg, pedagog, Helen Oscarsson, kantor och klippning av gudstjänst. Andreas Österberg, kyrkvaktmästare och inspelning.
Gudstjänsten är inspelad i Västerstrandskyrkan den 26 maj 2021.

Gudstjänst med Små och Stora - Anden, ballonger och bubblor.
Västerstrandskyrkan 23 maj 2021.
Pingstdagen. Tema: Den heliga Anden.

Sång och prat av Grace Svedlund och Astrid Sundqvist.
Emeli Bohlin, präst Charlotte Moberg, pedagog, Liselotte Anderson, förskollärare, Helen Oscarsson, kantor och klippning av gudstjänsten och Andreas Österberg, kyrkvaktmästare och inspelning. 
Gudstjänsten med Små och Stora är inspelad i Västerstrandskyrkan 18 maj 2021.

Önskekonsert del 2 med Karlstads pastorats musiker m.fl.
Under våren har människor fått skicka in önskningar. Önskningarna som kommit in blev faktiskt så många att vi bestämde oss för att göra två konserter.
Variationen blir stor så det blir allt från:orgel, visa, barnkör, modern musik, instrumentalt till klassiskt och mycket mer.