Biskopsstolen

Domarstolen som blev biskopens och kung Gustav III:s sittplats

Biskopsstolen

Gustav III utförde en statskupp i Sverige 1772. För att stävja eventuella oroligheter, gjorde han sedan en rundtur, en eriksgata genom Sverige.

I Karlstad hade borgmästaren och rådmannen Anders Kruskopf nyligen avlidit. Hans änka Catharina Stefansdotter Fjellman skänkte makens domarstol till Domkyrkan. Den kläddes om och förgylldes. Motivet på stolen är Justitia, rättvisans gudinna i romersk mytologi. Symboliken är alla medborgares lika rätt inför lagen och Justitia är vanlig som staty utanför domstolar världen över.

Balansvågen i hennes hand symboliserar rättvisa, svärdet är en maktsymbol och ögonbindeln ska visa likheten inför lagen.

Gustav III kom till Karlstad och satt i domarstolen. Han bildade sig där en uppfattning om interiören i Domkyrkan. 1790 signerar han ett dokument som ger arkitekten Erik Palmstedt uppgiften att gestalta Domkyrkans kor. Till sin hjälp får Palmstedt bland annat bildhuggaren Tobias Sergel, snickaren Eric Morenius och bildhuggaren Jean Masreliez.

Biskopsstolen kom inte att användas så länge, då en biskopsbänk donerades av biskop Herman Schröderheim ca 1792-1795. Biskopsbänken är även den ritad av Erik Palmstedt. Ett av biskopsbänkens bibelord kommer ur Apostlagärningarna 20:28; ”Ge akt på er själva och på hela den hjord som den heliga anden satt er att ha uppsikt över, för att ni skall vara herdar för Guds församling som han har vunnit åt sig med sin sons blod”.

Biskopsstolen placerades en tid i stiftskansliet, men är sedan några år tillbaka i Domkyrkan.