Foto: Sandra Albertus

Biskopen - en rektor?

Ordet rektor är från början en prästtitel och tidigare var just biskopen rektor på läroverket. Efter reformationen skulle alla lära sig läsa och skriva, något Luther ville. Präster önskade sig mer än domkyrkoskolor och läroverk. Sakta men säkert provades olika former av skolor för allt fler människor. På 1800-talet var biskop Agardh i Karlstads stift för en allmän skola, men många var emot. 1842 kom så den lagstadgade grundskolan. Bild från Domkyrkans torn där Gamla gymnasiet syns.