Bibeln

I Domkyrkans inventarieförteckning finns många biblar. En del är inköpta och andra är gåvor till Domkyrkan.

Bibeln

I Sverige har det sedan reformationen gjorts tre stora bibelöversättningar till svenska.

Den första bibeln, Vasas bibel gavs ut 1541. Bibeln översattes i princip ifrån Martin Luthers tyska bibelöversättning. Bibeln fick stor betydelse för svenska språkets utveckling.

En bibelkommission tillsattes 1773 för att ta fram en ny bibelöversättning. Det dröjde hela 144 år innan de var klara med den andra översättningen, 1917 års bibel, som ofta kallas Gustav den V:s bibel. Det är den första svenska bibeln som är direkt översatt från grundspråken.

Den tredje och senaste översättningen heter Bibel 2000. Bibeln är översatt till modern svenska och är tänkt att vara tillgänglig för så många som möjligt. Arbetet påbörjades 1972 och bibeln var färdig just år 2000.

 

Andra kända bibelutgåvor är Gustav II Adolfs bibel, som är en reviderad version av Gustav Vasas bibel, utgiven 1618. Karl den XII:s bibel är också den en reviderad version av Gustav Vasas bibel, utgiven 1703.

1917 skänktes en stor vit bibel med guldornament till Domkyrkan. Gustav den V:s bibel. Den skänktes till 400-årsminnet av reformationens införande den 31 oktober 1917.

Givarna var tandläkaren Anders Samuel Nygren och hans maka Gustava Maria Charlotta född Tode.

Gustava kom från Kalmar och Anders Samuel var född i Stora Lundby. Anders Samuel läste till tandläkare i Uppsala, han fick sin examen 1887 och blev samma år tandläkare i Karlstad.

Paret blev kvar i Karlstad och har sin viloplats på Västra kyrkogården.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På bibelns försättsblad står det Matteusevangeliet 24:33.

I Bibel 2000 blir översättningen av bibelordet; ”På samma sätt vet ni när ni ser allt detta hända att han är nära, utanför dörren.” I 1917 års översättning är samma text ”Likaså, när I sen allt detta, då kunnen I ock veta att han är nära och står för dörren.” Till den vita bibeln hör också ett vackert bokmärke med flera bibelord och illustrationer. Kanske är det fru Gustava Maria Charlotta som gjort dem?