Foto: Adobe

Barnkören Smått & Gott för barn födda 2016-2017

Domkyrkans körsal torsdagar kl.16.30-16.55.

Är du född 2016-2017? Kom med och sjung i barnkören Smått & Gott!
Genom sång, lek, rörelse, lyssnande och glädje musicerar vi tillsammans.

Torsdagar kl. 16.30-16.55, Domkyrkans körsal.

Körledare och kontakt: Ewa Strömner Rudander,
SMS: 070-630 22 46, e-post: ewa.stromnerrudander@svenskakyrkan.se