Meny

Babyrytmik, Nyeds församlingshem

Torsdagar kl. 09.30-11.00 för barn 0-12 månader. Föranmälan till Inger Billinger.

Vi träffas 10 gånger under vårterminen. Begränsat antal platser. 

För anmälan och kontakt: Inger Billinger 054-14 15 11. inger.billinger@svenskakyrkan.se