Foto: Magnus Aronson /Ikon

Spädbarnsrytmik, Nyeds församlingshem

Under hösten 2024 hänvisar vi till Alsters församlingshem som har Spädbarnsrytmik. Kontakt: maria.ojala2@svenskakyrkan.se

Vi sjunger, gör ramsor och rörelselekar. Efteråt fikar vi tillsammans.

Sju träffar under terminen. Begränsat antal platser. Ingen avgift.

För kontakt och anmälan: Anna Bergman 054- 14 19 09. anna.bergman@svenskakyrkan.se

 

 

Om Nyeds kyrka

Nyeds kyrka ligger alldeles intill Molkoms tätort invid Molkomsjön. Det är en röd korskyrka i trä och vacker interiör från 1700-talet. Församlingshemmet ligger på andra sidan stora vägen, lite närmre centrum.

Alster-Nyedsbygdens församling

Församlingen med både landsbygd och tätort som innefattar de vackra kyrkorna i Älvsbacka, Alster och Nyed med församlingshem. Alla är välkomna.

Välkommen till Karlstads pastorat

Svenska kyrkan engagerar många människor i Karlstad. Körsångare, cafégäster, bullbakare, barn och föräldrar, konfirmander, frivilliga, pilgrimer, dansare och många andra. Läs om vår verksamhet här.