Karlstads pastorat

Prata med oss

Kontakt

Karlstads pastorat Besöksadress: Västra Kyrkogatan 3-5, 65224 KARLSTAD Postadress: Västra Kyrkogatan 5, 65224 KARLSTAD Telefon: +46(54)141400 E-post till Karlstads pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Året 2017

Här kan du följa händelseförloppet på kyrkogården för varje månad. Se viktiga datum som t.ex. när vår- och sommarplantering börjar!

Januari

Under vintermånaderna arbetar vi med vinterväghållning, trädbeskärning, skogsvård och underhåll av maskiner och redskap. Vi utför även tjänster som ljuständning och smyckning av gravplatser. Den här tiden på året arbetar vi med att planera och förbereda inför kommande säsong.

Februari

Utskick av fakturor för säsongsskötsel.

Mars

April

Nu börjar vi med vårstädningen!
Under vecka 16-17 plockas en del av lyktorna bort vid minneslundarna och askgravlundarna.

Sista veckan i april planteras penséer.

Maj

Den 15 maj finns det sommarvatten på kyrkogården och vattenkannor är utplacerade. Vi placerar ut bänkar och gör våra begravningsplatser mer tillgängliga.

Sommarplantering påbörjas vecka 23 och är slutfört till midsommar. (Jordbyte i blomlådorna är iordningställt innan sommarplanteringen påbörjas)

Plantering av perenner.

Juni

Under sommarmånaderna klipper vi häck, utför skötsel av grönytor och blomrabatter.

Juli

Augusti

September

Ej betald planteringslåda tas bort helt den 30 september och platsen iordningställs. (Innelådan tas bort direkt när kontroll utförs, om skötseln av lådan inte är aktuell)

Sommarblommorna plockas bort i slutet av september.

Oktober

5 Oktober planteras höstljung. Utplacering av kransar sker under v. 44.
30 oktober tas bänkarna in för förvaring under vintermånaderna.

Den 16 oktober placeras lyktor ut vid minneslundarna. 

Att tänka på: placera inte kransar eller gravljus på gravstenarna. Kransar kan orsaka rostfläckar av bindningstråden och ljusen kan ge fläckar som inte går att ta bort. 

November

Alla helgons dag är den 4 november.

December