Änglagårdens förskola

Änglagården är en kristen och Reggio Emilia-inspirerad förskola med plats för tjugo barn.

Änglagårdens förskola kommer sannolikt att avvecklas

Änglagårdens förskola som finns i Råtorpskyrkan kommer inte att kunna utökas med en andra avdelning och ska därför sannolikt läggas ner. Det slutgiltiga beslutet tas av Karlstads pastorats kyrkofullmäktige i juni.

Vi är en förskola i Svenska kyrkans regi med ett Reggio Emilia-inspirerat arbetssätt. Barngruppen är ett gäng härliga barn i åldrarna 1-6 år.

Innemiljön är utarbetad enligt Reggio Emilias filosofi, vilket innebär att den inbjuder till lek, lärande, reflektion och utveckling.
Utemiljön ser vi som ett viktigt komplement till innemiljön. Vi har en uppvuxen trädgård som ger barnen möjlighet till rika upplevelser. På gården finns även asfalterade ytor för cykling och bollspel, samt klätterställning och sandlåda. Vi har egna bärbuskar och ett växthus där barnen är delaktiga i att odla sina egna grönsaker och örter.

Vår lunchmat får vi från en My food på Kasernhöjden. Maten är underbart god och massor med grönsaker serveras varje dag.

Vi har regelbundet samlingar där vi läser och gestaltar berättelser från Barnens bibel. Vi sjunger, ber och tänder ljus, pysslar och samtalar. Det är frivilligt att delta i den konfessionella delen av verksamheten. 

Kontakt: 054-14 14 32, Rektor: Lise-Lotte Thörnqvist 054-14 14 26

Änglagårdens förskola finns i Råtorpskyrkan.

Vår förskola

Änglagården är en Reggio Emilia-inspirerad förskola med plats för 20 barn.

Reggio Emilia

Reggio Emilia är inte en färdigskriven pedagogisk metod utan snarare ett förhållningssätt och en livshållning. Karaktäriseras av upptäckarglädje, nyfikenhet, forskariver där man vill förena vetenskap, konst, fantasi, kropp och själ. ”Ett barn har hundra språk men berövas nittinio."

Kristen profil

Vi vill förmedla värderingar och normer till barnen från den kristna tron.