Foto: Sandra Albertus

4. Varifrån kommer Sören Dalevi?

Flera biskopar och superintendenter är födda i Karlstads stift. Arvid Runestam i Grava, Olof Bjurbäck i Lungsund, Sven Ingebrand från Erikstad i Mellerud, Erland Broman kom från Stora Kil, Sveno Elfdalius från Klarälvdalen, Johan Jacob Hedrén ifrån Rännelanda, Nils Lagerlöf kom från Arvika, Torsten Rudeen var från Lysvik. Varifrån kommer den nuvarande biskopen?

1. Dalby i Torsby kommun
X. Björneborg i Kristinehamns kommun
2. Eskilsäter i Säffle kommun