Foto: Magnus Aronson /Ikon

14. Helgkonfa: Ulvsby/Molkom

Det är kväll och ni har hittat en bekväm plats i rummet. Du tänker tillbaka på lägerdagen som gått. Den har varit fylld med upplev- elser, gemenskap, lekar och diskussioner. Så många tankar och intryck som just nu får hitta sin plats, när vi sjunger och tänder ljus.

Helggruppen passar dig som inte har möjlighet att ses varje vecka och som kan prioritera konfan på helgen. Gruppen träffas en söndag i månaden och har ett helgläger per termin. Träffarna och lägren fyller vi med gemenskap, frågor om livet och tron och olika aktiviteter kopplat till något viktigt tema, t.ex. relationer, kärlek, tro, Gud, död och liv, vänskap. Det kan också vara skönt att få varva ned lite, fundera kring viktiga saker, be, tända ljus, lyssna på musik och sjunga tillsammans som vi gör på våra andakter.

Under konfirmandtiden får du chansen att tillsamans med andra fundera kring vad du tror, tycker och tänker kring de olika tema vi tar upp. Träffarna utgår till stor del från dina egna frågor och funderingar om livet. Du har som konfirmand möjlighet att vara med och påverka hur träffarna ska se ut. Vi kommer att prata och diskutera eller använda olika former av skapande och kreativitet, som bild och form, drama, upplevelsevandringar och mycket mer.

Konfaåret

Vi har en informationsträff/uppstart i september 2024. Till den träffen kommer även föräldrar att bli inbjudna.

Efter det träffas vi en hel söndag i månaden under oktober till maj, 10.00-16.30 i Nyeds (Molkom) eller Alsters församlingshem (Ulvsby). Träffarna sker tillsammans med jägarkonfirmanderna.

Konfirmation

Familjefest innan konfirmationen. 
Konfirmationsgudstjänst i Nyeds kyrka, i maj 2025.

 

Har du frågor om konfagruppen?

Ring gärna konfasamordnare
Hanna Wessmark
hanna.wessmark@svenskakyrkan.se 054-141942,
076-8404609
eller Börje Axelsson borje.axelsson@svenskakyrkan.se 054-14 19 11, 070-5856024
så svarar de eller tar reda på allt ni behöver veta.

#konfakarlstad 24/25

Ett år med konfa! Nya insikter. Nya kompisar. Nya åsikter och upplevelser. Vi pratar om livet och utmaningarna, kärleken och engagemanget, Gud, dig själv och världen. Häng med på ett härligt konfaår!

Anmäl dig till en konfagrupp som låter rolig!

Är du född 2010? Då är det dags för dig att välja ditt konfaalternativ! Oavsett vilken grupp du väljer kommer det att bli ett äventyr!

Du är värdefull, älskad och aldrig ensam

Vi vill att du som konfirmand får med dig dessa tre viktiga påståenden under konfirmandtiden och framåt i livet.

Värt att veta om konfa!

Läger, fika, teman, kåpor, grupper, gudstjänst, tro, ledare... Här finns det som är värt att veta om konfa.

Varför ska jag vara med i en konfagrupp?

Vi frågade tidigare konfirmander, unga ledare och ledare: Varför ska man vara med i konfa egentligen? Här är hela listan över deras svar.