Foto: Adobe

09. Temakonfa: Fiske

Spänningen inför dagens fiskepass är stor. Fiskekonfirmanderna och gruppens ledare har samlats för att möta upp sportfiskeakademins guider. Vi beger oss vidare mot nya fiskeplatser och förväntningarna är höga. Guiderna instruerar och hjälper dig med fisket, lunchen äter vi utomhus. Mellan fiskepassen pratar vi om storfångster, livet och alla de där sakerna som vi funderar på ibland.

Denna konfagrupp varvar konfirmationspassen med fisketurer ihop med några av sportfiskeakademins elever som utbildas till sportfiskeguider.

Vi har också konfapass där vi pratar om frågor om tro, livet och Gud. Vi kommer också fundera över vad vi har för ansvar som människor i den miljö där befinner oss i.

Själva fiskedelen kommer bestå av olika inriktningar efter olika fiskearter såsom exempelvis gädda, abborre, regnbågsöring, gös osv. Fiskepassen kommer förläggas vid olika fiskeplatser under året, beroende på art och fiskemetod.

Den här gruppen riktar sig till dig som är intresserad av att varva din konfirmation med sportfiske. Oavsett om du har fiskat tidigare eller om du aldrig har varit med om fiske tidigare.

Vi kommer även prata om hur vi tar hand om fisken på ett ansvarsfullt sätt i samband med Catch & release, hur vi tar hand om den fisk vi tar med oss hem och vi pratar även om fiskevård.

Detta är ett fantastiskt tillfälle att möta nya vänner som också delar intresse för fiske och natur.

Konfaåret

Vi träffas ca 1 gång i veckan i någon av våra kyrkor i Karlstad tillsammans med annan veckogrupp i pastoratet. 
Under året ska du gå på minst 10 gudstjänster. De ni gör tillsammans i gruppen räknas.

Läger

Gruppen åker tillsammans med den andra veckogruppen på minst ett helgläger under konfirmationstiden. Fiskegruppen gör själva fyra utflykter tillsammans med guider från sportfiskeakademin i Forshaga.

Konfirmation

Konfirmationsgudstjänsten sker under maj månad 2023.

Kontaktperson

Hanna Wessmark 076-840 46 09
hanna.wessmark@svenskakyrkan.se