Existentiell hälsa Möllebackskyrkan

Meditation, psykisk ohälsa & hälsa, retreat/andrum och samtal/själavård

Meditation
Enkla närvaroövningar med musik, bön, reflektion.
Meditationerna har sin grund i existentiell hälsa och har kristna företrädare som inspiration.
Möjlighet till samkväm efteråt med egen medhavd fika.
Max 8 deltagare, anmälan ny varje vecka.

Bättre Balans Fokus
Tisdagar 13.30- 14.15  
Start 1 september
Reflektionen inriktad på att leva i dagens stressade tillvarao och vilsenhet - att inte låtas sig dras ner av negativitet och isolering. 

Bättre Balans
Fredagar 13.30- ca 14.15
Start 4 september
Vi  stärker vår medvetenhet kring att leva balanserat och i harmoni med oss själva, varandra och Gud.

Vandring med hjärtat
Onsdagar 13.30-ca 14.15
Start 2 september
Vi inleder med en kort meditation och bär den med oss under en vandring som är långsam och under tystnad. Vi stärker vår förmåga att vara i oss själva och att ”bara vara”. Under vandringen stannar vi och lyssnar på en betraktelse och ber med inspiration från naturen. Vi har en medhavd fika i enkelhet och avslutar sedan vid kyrkan.

Pilgrimsvandring med frälsarkransen
Onsdag 30 september - vandring med Gudspärlan
Onsdag 28 oktober - vandring med tystnadspärlan
kl. 13.30-ca 14.45
Vi inleder med psalmsång och bön och går en runda där vi stannar upp och gör olika små betraktelser. Vi fikar under vandringen och man tar på sig kläder efter väder.

Frågor, samtal, själavård eller bara få prata en liten stund
Kontakta Kristin Lindström

Foto: Johanna Kallin

Kristin Lindström

Svenska kyrkan Karlskrona

Diakon