Studentpräst

Studentpräst

Studentprästen finns till för dig som studerar eller arbetar på Blekinge Tekniska Högskola. Till studentprästen kan du vända dig med livsfrågor, funderingar om vägval, studier och tro.

The study period is an important time in life. It is perhaps the first time outside your hometown or country. You will meet new friends and broaden your perspectives. Shaped by new experiences and knowledge we grow as individuals.

The life of study also puts high requirements on us, and sometimes raises doubts about one’s career choice and future. If that is the case, turning to someone for help or advice could very well turn out to be a good idea!

As student chaplain I am present at campus for you, to listen and talk with. There's no key to life, but maybe we can work it out together, whatever your concerns may be, and solve some of those thoughts and questions?

I'm here to support and assist all students and staff at BTH. All are welcome with their appointment: regardless of nationality, identity, credits, and regardless if you consider yourself a believer or atheist. I practice professional secrecy!

Studietiden är en viktig tid i livet. Det är kanske första gången man flyttar hemifrån. Man träffar nya vänner och vidgar sina vyer. Man utvecklas och formas av nya erfarenheter och kunskaper.

Livet med studierna ställer också höga krav och ibland väcks tvivlen inför yrkesval och framtid. Då kan det vara skönt att vända sig till en utomstående.

Jag som studentpräst finns här för att lyssna på dig och samtala. Det finns inget facit till livet, men kanske kan vi tillsammans, med hjälp av varandra, nysta i alla tankar och frågor? Jag finns här för att kunna stödja och hjälpa alla studenter och anställda vid BTH. Alla är välkomna för att samtala om livet: oavsett nationalitet, identitet, studiepoäng, oavsett om du är troende eller ateist. Jag har absolut tystnadsplikt!