Så påverkas vår verksamhet av coronaviruset

Vi är alla hårt drabbade av pandemin. Den tvingar oss till beteenden och beslut vi inte velat ta. Vi ska hålla oss isolerade och hålla avstånd.
Detta påverkar också kyrkans arbete. Vi får inte heller vara fler än åtta personer förutom präst, musiker och annan personal under gudstjänst och kyrkliga handlingar samlade då vår verksamhet går under allmän sammankomst.
Undantaget begravningar där det får lov att vara 20 deltagare plus personal. 

Vi sänder förinspelade gudstjänster  söndagar 11.00  via Facebook Svenska kyrkan Karlskrona.

Varje kväll kommer det att ringa i våra kyrkor kl. 18. Klockorna kallar till inre samling, att vi var och en på sin plats ger tid för bön.
Vi vill också att du ska veta att det går bra att ringa våra präster och diakoner för enskilda samtal. De får ske via telefon, dator eller om det går att träffas utomhus.
Kontaktuppgifter finns under personal.

På Facebook kommer vi att finnas med korta filmer riktade till barn. Barnen i vår verksamhet kommer också att bli kontaktade direkt.

Följ oss här och på Facebook. Ändringar kan förekomma