Foto: MickeOlsson.net

Digitala gudstjänster

finns att se och höra längst ner på sidan via facebook

Vi är alla hårt drabbade av pandemin. Den tvingar oss till beteenden och beslut vi inte velat ta. Vi ska hålla oss isolerade och hålla avstånd.
Detta påverkar också kyrkans arbete. Vi får inte heller vara fler än åtta personer förutom präst, musiker och annan personal under gudstjänst och kyrkliga handlingar samlade då vår verksamhet går under allmän sammankomst.
Undantaget begravningar där det får lov att vara 20 deltagare plus personal.

Förinspelad gudstjänst sänds via Facebook söndagar 11.00.
Fredrikskyrkan är öppen må-fr 10.00-16.00, lö-sö 10.00-15.00.
Präst finns på plats söndagar 10.00-12.00.
Kungsmarkskyrkan är öppen må-fr 09.00-12.00.
Så ser helgerna ut:
Söndag 24/1, 31/1, 14/2, 21/2, 28/2, 14/3, 21/3, 28/3 kl 11.00 Gudstjänst från Fredrikskyrkan.
Söndag 7/2, 7/3 kl 11.00
Gudstjänst från Aspö kyrka.

Varje kväll kommer det att ringa i våra kyrkor kl. 18. Klockorna kallar till inre samling, att vi var och en på sin plats ger tid för bön.
Vi vill också att du ska veta att det går bra att ringa våra präster och diakoner för enskilda samtal. De får ske via telefon, dator eller om det går att träffas utomhus.
Kontaktuppgifter finns under personal på vår hemsida.