Foto: MickeOlsson.net

Kyrkorna är öppna för bön och ljuständning

Fredrikskyrkan, Trefaldighetskyrkan och Kungsmarkskyrkan

Fredrikskyrkan
Måndag-fredag 08.00-19.00 (fr.o.m. 1 maj)
Lördag-söndag 10.00-16.00
Präst finns på plats söndagar 10.00-12.00

 Trefaldighetskyrkan:
Måndag-söndag 10.00-15.00 (fr.o.m. 1 maj)

Kungsmarkskyrkan
Måndag -fredag 09.00-12.00