Kyrkklockorna tystnar inte!

Ringer varje dag kl 18.00 i våra kyrkor som en påminnelse om möjligheten till bön!

Kyrkklockor har använts i århundraden för att meddela församlingsborna både glädje, sorg, samlingar och fara. Kyrkklockornas huvuduppgift har alltid var att kalla människor till kyrkan. Klockorna har också använts för att uppmana människor att be.
Därför kommer kyrkklockorna få ringa kl 18 varje dag i våra kyrkor som en påminnelse om möjligheten till bön! När vi hör kyrkklockorna får vi stanna upp, tänka på och be för sjuka, döende, sörjande, sjukvårdspersonal, beslutsfattare. Klockornas klang blir ett sätt att var för sig, men ändå tillsammans, få möjlighet att samlas i bön.

Kyrkklockorna kommer att fortsätta ringa, för att påminna om kyrkans närvaro, och att gudstjänster fortsätter att firas runt om i världen, även om det är på ett nytt sätt, just nu digitalt.

Kyrkklockorna tystnar inte. Tro, hopp och kärlek – är inte inställt.

Apg.17:27-28: ”Gud är ju inte långt borta från någon enda av oss. Ty i honom är det vi lever, rör oss och är till.”

Kl 18 varje dag ber vi! Där vi är!