Foto: Britt Andersson

Församlingsexpeditionen

Nordenskjöldska gården Amiralitetstorget 27