Foto: Britt Andersson

Församlingsexpeditionen

Nordenskjöldska gården Amiralitetstorget 27

Britt Andersson

Britt Andersson

Svenska kyrkan Karlskrona

Informatör, Förvaltningsassistent

Mikael Bryzell

Mikael Bryzell

Svenska kyrkan Karlskrona

Förvaltningsassistent / Pastorsexpedition