Coronavirus (COVID19)

Svenska Kyrkan Karlskrona följer anvisningarna från Folkhälsoinstitutet.

I dagsläget innebär det att vi fortsätter med den verksamhet vi har. Människor som har symptom på förkylning och hosta kommer att ombes inte delta. Detta är nödvändigt för att hejda smittspridningen.

 

 

Biskop Johan Tyrbergs brev till församlingarna:

Gudstjänst är det sista vi slutar med
I dessa tider av oro och rädsla för smittspridning vill jag påminna om följande:
• Vi firar gudstjänst för att upprätthålla vår relation med Gud. Vi kan ställa in mycket men gudstjänsten behöver vi fortsätta med – särskilt i svåra tider!
• Antalet deltagare i en gudstjänst är inte centralt för vårt firande, utan det faktum att Gud är där och att vi får möta Gud. Den som oroas över att komma ska veta att gudstjänsten ändå firas och att församlingen bärs av förbön i denna gudstjänst.
• Om ingen annan kommer – eller i ett svårare läge än det vi befinner oss i nu förbjuds att komma – firar åtminstone prästen gudstjänst ändå och ber för världen med dagens bibeltexter i betraktande, även om prästen är ensam.
• Som tidigare meddelats uppmanas till intinktion och eventuellt allmän intinktion där prästen som tvättat sina händer överräcker det doppade brödet. Det är också möjligt att enbart ta emot brödet för den som så önskar. Kyrkoherden beslutar hur församlingen anpassar sina mässor.
• Fridshälsning kan ske utan handslag. Handen på hjärtat eller annan lämplig gest går bra.
• Kyrkoherden beslutar om hur gudstjänster anpassas till att bara en eller två deltagare kommer – men gudstjänst firas.Vi behöver påminna oss om att varken dras med av oöverlagd panik, eller hållas tillbaka av oöverlagd inaktivitet.

En bön som kan användas i den allmänna förbönen:

Gud, vi oroas för den pandemi som nu pågår.
Vi ber för vår värld; din skapelse.
Hjälp oss till kloka beslut och överväganden.
Ge kraft och vishet till alla som arbetar med sjukvård och begränsning av smittan.
Var nära alla som smittats och är sjuka i denna och andra sjukdomar.
Kom med din läkande kraft och ge styrka.
Vi ber också för alla som av olika skäl är rädda för smittan.
Hjälp oss att se varandra och vara ett stöd för varandra.
Låt denna omsorg bli bestående så att vi alla växer till i vår ambition att vara förvaltare av din skapelse.
Amen

Biskop Johan