Lunds stifts Servicebyrå

i Karlskrona

Vision
Genom att erbjuda tjänster inom lön, ekonomi, HR, IT och fastigheter vill servicebyrån medverka till en effektiv samverkan mellan kyrkliga enheter så att mer resurser kan överföras till den grundläggande uppgiften.

Servicebyråns tjänster

  • Ekonomi
  • Lön
  • HR
  • IT
  • Fastigheter

Servicebyråns uppgift är att ge relevant administrativt
stöd till församlingar och pastorat.

Varför anlita en servicebyrå?

Kompetens
I servicebyrån finns specialister på lön, ekonomi, fastigheter, HR och IT med särskild kunskap om svenska kyrkans regelverk. Tillsammans har vi en stor kunskapsbank.

Lokal förankring, känsla av sammanhang
Vi har vårt uppdrag från Lunds stift, men vi finns och verkar i ett lokalt pastorat,
vi har därför goda kunskaper om lokala förutsättningar och har lätt för att känna
delaktighet med våra kunder. Sammantaget skapar detta en bra arbetsmiljö och
plattform för servicebyråns medarbetare.

Kostnad
Genom systeminvesteringar som delas på fler och ett effektivt arbetssätt som
stämmer med Gemensamt Administrativt Stöd GAS hålls kostnaderna nere för
våra kunder.

Kontinuitet
Flera anställda med olika ansvarsområden gör att arbetsflödet blir jämnare och
flaskhalsarna färre. Månatliga rapporter skickas till kund ca en vecka efter varje
månadsskifte.

Minskad sårbarhet
Sjukdomar, vakanser och annan frånvaro kan skapa problem ibland. I servicebyrån
är vi många som kan täcka för varandra och på så sätt skapa trygghet.

Tillgänglighet
Systemstöd som bygger på att information skall vara tillgänglig när man behöver
den. Därför finns ekonomirapporter och information om bokföringen ständigt
aktuell på webben när som helst för våra kunder.


Andreas  Bolin

Andreas Bolin

Svenska kyrkan Karlskrona

Kamrer/ekonom

Anja Granlund

Anja Granlund

Svenska kyrkan Karlskrona

Personalchef, HR-specialist

Anna-Lena Östevik

Anna-Lena Östevik

Svenska kyrkan Karlskrona

Ekonomi- och löneadministratör, Förvaltningsassistent

Mihaela  Musatoiu

Mihaela Musatoiu

Svenska kyrkan Karlskrona

Ekonomi- och löneadministratör

Tatjana  Padevit

Tatjana Padevit

Svenska kyrkan Karlskrona

Ekonomi- och löneadministratör