Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Lunds stifts Servicebyrå

i Karlskrona

Vision
Genom att erbjuda tjänster inom lön, ekonomi, HR, IT och fastigheter vill servicebyrån medverka till en effektiv samverkan mellan kyrkliga enheter så att mer resurser kan överföras till den grundläggande uppgiften.

Servicebyråns tjänster

  • Ekonomi
  • Lön
  • HR
  • IT
  • Fastigheter

Servicebyråns uppgift är att ge relevant administrativt
stöd till församlingar och pastorat.

Varför anlita en servicebyrå?

Kompetens
I servicebyrån finns specialister på lön, ekonomi, fastigheter, HR och IT med särskild kunskap om svenska kyrkans regelverk. Tillsammans har vi en stor kunskapsbank.

Lokal förankring, känsla av sammanhang
Vi har vårt uppdrag från Lunds stift, men vi finns och verkar i ett lokalt pastorat,
vi har därför goda kunskaper om lokala förutsättningar och har lätt för att känna
delaktighet med våra kunder. Sammantaget skapar detta en bra arbetsmiljö och
plattform för servicebyråns medarbetare.

Kostnad
Genom systeminvesteringar som delas på fler och ett effektivt arbetssätt som
stämmer med Gemensamt Administrativt Stöd GAS hålls kostnaderna nere för
våra kunder.

Kontinuitet
Flera anställda med olika ansvarsområden gör att arbetsflödet blir jämnare och
flaskhalsarna färre. Månatliga rapporter skickas till kund ca en vecka efter varje
månadsskifte.

Minskad sårbarhet
Sjukdomar, vakanser och annan frånvaro kan skapa problem ibland. I servicebyrån
är vi många som kan täcka för varandra och på så sätt skapa trygghet.

Tillgänglighet
Systemstöd som bygger på att information skall vara tillgänglig när man behöver
den. Därför finns ekonomirapporter och information om bokföringen ständigt
aktuell på webben när som helst för våra kunder.


Ekonomi och lön
Marita Sundholm 0705-299765
marita.sundholm@svenskakyrkan.se

Maja Karlsson 0709-703554
maja.karlsson@svenskakyrkan.se

Anna-Lena Östevik 0768-873164
anna-lena.ostevik@svenskakyrkan.se

Ann-Louise Österlund 0734-172693
annlouise.osterlund@svenskakyrkan.se

Mihaela Musatoiu 0709-703547
mihaela.musatoiu@svenskakyrkan.se

Daniel Lindström 0703-669562
daniel.m.lindstrom@svenskakyrkan.se

Andreas Bolin 0768-873152
andreas.bolin@svenskakyrkan.se

 

Fastigheter
Ulf Larsson, projektledare
0706-334741
ulf.larsson@svenskakyrkan.se

Per Larsson, fastighetsingenjör
0768-873151
per.o.larsson@svenskakyrkan.se

André Breidemar, fastighetsskötsel/ arborist tjänster/ konsultering
0735-447402
andre.breidemar@svenskakyrkan.se
Läs mer

HR
Anja Granlund 0768-873163
anja.granlund@svenskakyrkan.se

IT
Eine Andersson 0768-828983
eine.andersson@svenskakyrkan.se

Servicebyråchef
Per Gustafsson 0705-851060
per.gustafsson@svenskakyrkan.se