En hög böcker ligger på ett skrivbord. En person sitter vid datorn med handen på musen.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Lunds stifts servicebyrå

Karlskrona

Vision
Genom att erbjuda tjänster inom ekonomi vill servicebyrån medverka till en effektiv samverkan mellan kyrkliga enheter så att mer resurser kan överföras till den grundläggande uppgiften.

Servicebyråns tjänster

  • Ekonomi
  • HR

Servicebyråns uppgift är att ge relevant ekonomiadministrativt
stöd till församlingar och pastorat.

Varför anlita en servicebyrå?

I servicebyrån finns specialister inom ekonomi. Det finns även möjlighet att få HR-stöd. 
Vi har vårt uppdrag från Lunds stift, men vi finns och verkar i ett lokalt pastorat,
vi har därför goda kunskaper om lokala förutsättningar och har lätt för att känna
delaktighet med våra kunder. Sammantaget skapar detta en bra arbetsmiljö och
plattform för servicebyråns medarbetare.

Kostnad
Genom systeminvesteringar som delas på fler och ett effektivt arbetssätt som
stämmer med Gemensamt Administrativt Stöd GAS hålls kostnaderna nere för
våra kunder.

Kontinuitet
Anställda med olika ansvarsområden gör att arbetsflödet blir jämnare och
flaskhalsarna färre. Månatliga rapporter skickas till kund ca en vecka efter varje
månadsskifte.

Tillgänglighet
Systemstöd som bygger på att information skall vara tillgänglig när man behöver
den. Därför finns ekonomirapporter och information om bokföringen ständigt
aktuell på webben när som helst för våra kunder.