DIAKON 100%

Anställningsform: Tillsvidaretjänst
Omfattning 100%

Din ansökan med CV, kopia på examensbevis från behörighetsgivande fackutbildning, kopia på utbildningsbevis från Utbildningsinstitutet, kopia på diakonbrevet samt övriga betyg och intyg skickas via e-post till
karlskrona-aspo.pastorat@svenskakyrkan.se eller skickas till Svenska kyrkan Karlskrona, Amiralitetstorget 27, 371 31 Karlskrona.
Ansökan skall ha inkommit senast den 14 april.

Ytterligare upplysningar lämnas av kyrkoherde Pamela Garpefors 0703-493643

Välkommen med din ansökan!