Foto: Charlotta Bäckström

Bibeläventyret

Skulle du vilja lära din klass berättelserna i Bibeln, samtidigt som de får en känsla för hur de hänger ihop? Ge eleverna en bild av de bibliska ländernas geografi, utmana dem att tänka på vad Tio Guds bud betyder och det på ett sådant sätt att de kommer ihåg det mesta. Och dessutom - de har kul under tiden.

Med hjälp av rörelser, drama och nyckelord, trolleri, rim och rap, leker vi in kunskapen så att eleverna ska kunna tillgodogöra sig fakta och funderingar. Bland annat så rappar vi tio Guds bud och den gyllene regeln. En möjlighet att lära sig och förstå de bud som ligger som grund för en stor del av vårt lands etiska och moraliska värderingar och lagar.

Åsa Carlsson och Elisabeth Ekman är utbildade instruktörer i Bibeläventyret. De kommer gärna till er klass. Välkomna att höra av er om ni är intresserade.