Svenska kyrkan Karlskrona

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Karlskrona Besöksadress: Amiralitetstorget 27, 37131 KARLSKRONA Telefon: +46(455)334700 E-post till Svenska kyrkan Karlskrona Webbplats

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Svenska kyrkan Karlskrona

Välkommen till Svenska kyrkan Karlskrona. Vi vill vara en mötesplats där stad, skärgård och det mångkulturella möts. Vi bygger en kyrka för framtiden med en självklar plats för barn och unga i gudstjänst och verksamhet. Våra församlingar är Karlskrona stadsförsamling och Aspö församling.

Trefaldighetskyrkan & Kungsmarkskyrkan & Aspö kyrka och Amiralitetskyrkan

Sommarmusik

Trefaldighetskyrkan & Kungsmarkskyrkan & Aspö kyrka och Amiralitetskyrkan

Kungsmarkskyrkan

Kristen djupmeditation

Kungsmarkskyrkan

Tisdagen den 9 augusti 10.00- 14.00

Gratisloppis i Kungsmarkskyrkan

Tisdagen den 9 augusti 10.00- 14.00

Sommarnumret av vårt församlingsblad kommer hem till din brevlåda vecka 21 torsdagen den 26 maj.

Det händer i din församling

Sommarnumret av vårt församlingsblad kommer hem till din brevlåda vecka 21 torsdagen den 26 maj.

Många hör av sig och undrar hur de kan hjälpa flyktingar och asylsökande. Svenska kyrkan Karlskrona har en stor verksamhet där just din hjälp behövs!

Din hjälp behövs

Många hör av sig och undrar hur de kan hjälpa flyktingar och asylsökande. Svenska kyrkan Karlskrona har en stor verksamhet där just din hjälp behövs!

Att få göra skillnad gör gott.
Nu kan du bli Fadder/ Medmänniska

Fadderverksamhet

Att få göra skillnad gör gott. Nu kan du bli Fadder/ Medmänniska

Kapellet på Vämö kyrkogård. Strax intill ligger kyrkogårdsförvaltningens lokaler.

Kyrkogårdsförvaltningen

Kapellet på Vämö kyrkogård. Strax intill ligger kyrkogårdsförvaltningens lokaler.

Har du svårt att själv ta dig till griftegården i Augerum? Vi arrangerar transporter från Stortorget på Trossö.

Transporter till griftegården

Har du svårt att själv ta dig till griftegården i Augerum? Vi arrangerar transporter från Stortorget på Trossö.

I sommar håller många kyrkor öppet så passa på och upptäck kulturarvet, gå på gudstjänst, konsert eller andakt. Hitta till sommaröppna kyrkor via vår webbkarta.

Besök en kyrka i sommar!

I sommar håller många kyrkor öppet så passa på och upptäck kulturarvet, gå på gudstjänst, konsert eller andakt. Hitta till sommaröppna kyrkor via vår webbkarta.

Tionde söndagen efter trefaldighet

Tema

Nådens gåvor

Liturgisk färg

Grön

Altardekoration

På altaret ställer vi blommor i blandade färger och vi tänder två ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Andra Moseboken kapitel 19, vers 3 - 8

Mose gick upp till Gud, och Herren talade till honom från berget: ”Så skall du säga till Jakobs släkt och förkunna för Israels folk: Ni har sett vad jag gjorde med egypterna och hur jag har burit er på örnvingar och fört er hit till mig. Om ni nu lyssnar till mig och håller mitt förbund skall ni vara min dyrbara egendom framför alla andra folk — ty hela jorden är min — och ni skall vara ett rike av präster och ett heligt folk som tillhör mig. Detta är vad du skall säga till Israels folk.” När Mose kom tillbaka kallade han samman folkets äldste och förelade dem det som Herren hade befallt honom att säga. Folket svarade med en mun: ”Allt vad Herren har sagt vill vi göra.” Och Mose gick tillbaka till Herren med folkets svar.

Epistel

Till de kristna i Rom kapitel 12, vers 3 - 8

I kraft av den nåd jag har fått säger jag till var och en av er: ha inte för höga tankar om er själva utan tänk som man bör tänka, med självbesinning, så att var och en rättar sig efter det mått av tro som Gud har tilldelat honom. Ty liksom vi har en enda kropp men många lemmar, alla med olika uppgifter, så utgör vi, fast många, en enda kropp i Kristus, men var för sig är vi lemmar som är till för varandra. Vi har olika gåvor allt efter den nåd vi har fått: profetisk gåva i förhållande till vår tro, tjänandets gåva hos den som tjänar, undervisningens gåva hos den som undervisar, tröstens gåva hos den som tröstar och förmanar, gåvan att frikostigt dela med sig, att vara nitisk som ledare och att med glatt hjärta visa barmhärtighet.

Evangelium

Evangeliet enligt Matteus kapitel 18, vers 18 - 22

Sannerligen, allt ni binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt ni löser på jorden skall vara löst i himlen. Vidare säger jag er: allt vad två av er kommer överens om att be om här på jorden, det skall de få av min himmelske fader. Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem.” Då kom Petrus fram till honom och sade: ”Herre, hur många gånger skall min broder kunna göra orätt mot mig och ändå få förlåtelse av mig? Så mycket som sju gånger?” Jesus svarade: ”Jag säger dig: inte sju gånger utan sjuttiosju gånger.

Psaltaren

Psaltaren kapitel 28, vers 6 - 9

Lovad vare Herren, ty han har hört min bön. Herren är min styrka, min sköld, på honom förtröstar jag. Jag fick hjälp och mitt hjärta jublar, hela min varelse tackar honom. Herren är sitt folks styrka, sin smordes tillflykt och räddning. Rädda ditt folk och välsigna din egendom. Var deras herde, bär dem för evigt.

Kontakt

Församlingsexpeditionen
Nordenskjöldska gården
Amiralitetstorget 27
371 31 Karlskrona

Telefon: 0455 33 47 00
Fax: 0455-247 70
E-post expeditionen: Karlskrona-Aspö pastorat

Öppet:
måndag-torsdag 10.00-12.00
samt 13.00-15.00
fredag 10.00-12.00

Sommaröppet juni, juli och augusti
måndag-fredag 10.00-12.00