Webb/TV gudstjänster

Direktsända och inspelade visningar från Domkyrkan i Karlstad

https://www.svenskakyrkan.se/karlstadspastorat/webb-tv-gudstjanst-i-karlstads-domkyrka

Här kan du se Karlstad domkyrkas gudstjänster i direktsändning kl. 11.00 varje söndag Sändningarna är ett samarbete mellan Karlstads pastorat och Karlstads stift. Sändningarna görs av Glimt TV som sedan sänder den via kabelnätet under vardagarna. Det kommer också gå att se gudstjänsterna i efterhand.