Foto: Leif Helge

Predikoturer

Mars

Karlskoga kyrka

Karlskoga kyrka
1 mars ”Högmässa” 11:00
Cappella Vocalis medverkar under ledningen av Riccardo Gnudi.
Gudstjänsten leds av Monica Mannberg & diakoner.
Vår diakon och arbetsledare Manne Åsehäll avtackas och sänds ut till ny tjänst i Uppsala.
Kyrkkaffe serveras efter gudstjänsten. Välkommen!

4 mars ”Lunchmusik” 12:10 Fastetids orgelmusik av J.S. Bach

7 mars ”Aftonbön” 17:15 Monica Albertus.

8 mars ”Högmässa” 11:00 Monica Albertus. Kyrkkaffe

11 mars ”Lunchmusik” 12:10 Tysk sen-romantisk orgelmusik

14 mars ”Aftonbön” 17:15 Monica Albertus

15 mars ”Högmässa” 11:00 Kristina Lundberg. Kyrkkaffe

18 mars ”Lunchmusik” 12:10 Cembalokonsert: sonater av D. Scarlatti 2

21 mars ”Aftonbön” 17:15 Daniel Pereyra

22 mars ”Högmässa” 11:00 Jonatan Edlund. Kyrkkaffe

22 mars ”Messu” 15:00 Jonatan Edlund Finskspråkig mässa

25 mars ”Lunchmusik” 12:10 Barock orgelmusik i Fastan

26 mars ”Sinnesrogudstjänst” 18:00

28 mars ”Aftonbön” 17:15 Monica Mannberg

29 mars ”Högmässa” 11:00 Monica Mannberg. Kyrkkaffe

 

Söderkyrkan

1 mars ”Gudstjänst” 16:00 Monica Mannberg.
Inleds med en enklare måltid kl.15:00

4 mars ”Taizémässa” 18:30 Maria Sandström

8 mars ”Gudstjänst” 16:00 Gudstjänsten leds av församlingskyrkvärdar
Inleds med en enklare måltid kl.15:00.

11 mars ”Veckomässa” 18:30 Kristina Lundberg

15 mars ”Gudstjänst” 16:00 Kristina Lundberg.
Inleds med en enklare måltid kl.15:00

18 mars ”Veckomässa” 18:30 Daniel Pereyra

22 mars ”Gudstjänst” 16:00 Daniel Pereyra.
Inleds med en enklare måltid kl.15:00

25 mars ”Veckomässa” 18:30 Maria Sandström

29 mars ”Gudstjänst” 16:00 Monica Mannberg
Inleds med en enklare måltid kl.15:00

 

Österledskyrkan

1 mars ”Familjegudstjänst” 10:00 Karolina Strandell Rongedal.
Välkommen på frukost kl. 07:30-09:30. Vi ser på Vasaloppet innan gudstjänsten

29 mars ”Ung musikgudstjänst” 15:00 Karolina Strandell Rongedal.
Musikgudstjänst där församlingens ungdomar framför schlagerlåtar. Fri entré