Foto: Kajsa Juslin

Ekonomiskt stöd

Löpande behandling av ansökningar sker mellan 26/8-16/10 2020.

Med stöd av Radiohjälpen har nu Svenska kyrkan Karlskoga församling möjlighet att fördela medel till invånare i Karlskoga som drabbats av tillfällig eller långvarig ekonomisk svårighet på grund av pandemin. Privatpersoner som befinner sig i en extra utsatt situation har nu möjlighet att ansöka om bidrag till mat och kläder men också till aktiviteter för barn och ungdomar.

Ansökningsblankett om ekonomiskt bidrag finns att hämta på församlingshemmet, 39:ans Café och församlingsexpeditionen på Kungsvägen 39 i Karlskoga.

Ansökan kan lämnas på plats i expeditionens brevinkast vid entrén alternativt skickas per post till Karlskoga församling Kungsvägen 39, 691 31 Karlskoga.