Meny

Lördagssång

Andliga och profana sånger

Vi sjunger lättare andliga och profana sånger i olika stilar, på olika språk.
Du behöver inte kunna läsa noter eller binda upp dig. 
Kom om och när du vill!

Vi sjunger i Söderkyrkans körrum, lördag kl 10.30-12.00 jämna veckor. 

Ledare: Sören Ågren
0586-688 42
soren.agren@svenskakyrkan.se