Foto: Kristin Lidell IKON

Församlingens smittskyddshantering

Under rubrikerna gruppvis nedan uppdateras tillsvidare de tillfälliga rutiner som gäller i vår verksamhet med anledning av myndigheternas direktiv och rekommendationer för att minimera smittorisken av corona viruset: