Kyrkan mitt i byn!

Till kyrkan är du alltid välkommen

Vare det sig är ett enskilt besök eller för att fira gudstjänst, mässa eller närvara vid någon annan ceremoni är kyrkan öppen för dig.
Tända ljus
Meditera
Kontemplation
Läsa veckans ord
Hämta information