Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Vardagspärlor

Skulle du vilja att det fanns en plats för ro och stillhet, fundera kring angelägna ämnen i tro och liv, slippa laga kvällsmat?
Då finns Vardagspärlor; en stunds andakt, samtal och sång med Dopet som tema.
Vardagspärlor börjar med andakt och avslutas med kaffe och macka.

Carl Gustafs kyrka

Följande onsdagar kl 17 -18

4/9 Dopskrock
2/10 Vattnet
6/11 Ljuset
4/12 Dopdräkten

Det är kostnadsfritt att vara med.