Meny

Till minne av dopet

I vårt pastorat får alla som döps ett dopljus. Dopljuset påminner om Jesu ord: ”Jag är världens ljus, den som följer mig vandrar inte i mörkret utan har livets ljus.” (Joh 8:12). Ett levande ljus tänder inom oss känslor av värme, närhet, trygghet och hopp – allt det som Gud står för. Vi hänger också upp en mässingsfisk för att visa att församlingen fått en ny medlem. Fisken var den första kristna symbolen. 

Dopljusstaken

Dopljuset överlämnas i en dopljusstake.
Dopljusstakens silverfärgade ring symboliserar en vattendroppe. Dopet renar inte bara från alla synder, den gör också den nydöpta människan till en ny skapelse
(2 Kor 5:17). Vågorna under den silverfärgade ringen symboliserar vågor av livets vatten och treenigheten. Dopvattnet som används välsignas genom en bön om Andens ankomst. Kyrkan ber Gud att genom Sonen låta den helige Andes kraft stiga ner över dopvattnet, så att de som skall döpas i det blir födda av vatten och Ande (Joh 3:5).
De kristna döps i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Duvan på dopljusstakens fot är en symbol för den helige Ande.

Doptavlan

I samband med att någon döps i vårt pastorat hängs det i kyrkorna upp en dopfisk.

I Carl Gustafs kyrka hängs dopfisken upp på en tavla. I Hällaryds och Åryds kyrkor används en gren från naturen för att hänga upp dopfisken.
Doptavlan i Carl Gustafs kyrka är gjord av konstnären Ann-Christine Svensson från Karlshamn och togs i bruk i januari 2005. Tavlan symboliseras livet, vattnet som vi ligger i, döps i och som är livgivande hela vår existens. Den röda tråden är en symbol för Guds kärlek som knyter samman jord, himmel, hav och en människas hela liv. Dopfiskarna är tillverkade av hamrad mässing och görs av hantverkare Ingmar Svensson från Pukavik.

 

DOPBEVIS

Den som döps får ett Dopbevis som påminner om att dopet är något att bära med sig som en levande kraftkälla i livet, något att växa in i .
Den som är fadder får ett Fadderbrev. Faddrarna har fått ett livslångt hedersuppdrag – en vuxen vän som ska ge stöd och uppmuntran, vara förebild och förebedjare.
En viktig uppgift är att hjälpa barnet att se den sida av livet där Gud är en levande verklighet. Därför ska faddrarna vara döpta.