Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Leva vidare

Ibland byter livet riktning, då kan det vara skönt att dela det med andra.

Att mista en nära anhörig är en av livets svåraste händelser. Många nya känslor och frågor väcks som man inte vet hur man ska hantera eller möta. Sorgen är ingen sjukdom, det är en del av livet, och varje människas sorg är unik och behöver sin ”omsorg”. Att möta andra i samma situation brukar oftast kännas bra.

Leva vidare-grupper
I gruppen har du möjlighet att tillsammans med andra i liknande situation lyssna och samtala kring sorgen, fundera och reflektera kring hur det en gång var, hur det sedan blev och hur det kanske blir i framtiden.

Maxantalet är 6 deltagare per grupp. Vi erbjuder även enskilda samtal.
Vi bjuder på fika och deltagandet är kostnadsfritt.

Höstens grupp 2019

19/11, 3/12, 17/12, 7/1 och 14/1
Tisdagar kl. 17-19
Församlingshemmet i Mörrum
Anmäl senast: 8/11

Vårens grupp 2020

3/3, 16/3, 31/3, 14/4 och 28/4
Tisdagar kl. 17-19
Församlingshemmet i Mörrum
Anmäl senast: 21 februari 2020

 

 

Vi frågor och intresse kontakta

Höstens grupp
Kurator Anneli Väpnare
0454-32 86 31
anneli.vapnare@svenskakyrkan.se

Vårens grupp
Diakon Birgitta Arborelius
0454-32 86 30
birgitta.arborelius@svenskakyrkan.se

Annica Ganestedt

Annica Ganestedt

Diakon, Sjukhusdiakon