Kontakta oss

Expeditionen

Telefon 0454-30 22 00
Telefon och besökstid Måndag–tisdag och torsdag–fredag kl 9.30–12.00
E-post
Besöks- och postadress
Hagalundsvägen 3, 374 40 Karlshamn
Vi sitter i samma hus som Hvilans kapell.

Begravningsombud

Begravningsombudet har som uppgift att företräda dem som inte tillhör Svenska kyrkan. Ombudet förordnas av länsstyrelsen för en tid om fyra år (mandattiden följer de kommunala valen). Staten kontrollerar genom ombudet hur huvudmannen fullgör sitt ansvar för samhällsuppgiften begravningsverksamheten.

Begravningsombud i Karlshamn-Trensum är 
Sivert Eklund
0708-92 38 19
sivertrseklund@hotmail.com