Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Konstnären Hjalmar Falk

Camilla Lindskog

Falk dog i Karlshamn den 22 september 1938 och ligger begravd i kvarteret Jeremia på Hvilans kyrkogård.

Det sägs att Hjalmar hade ett milt sinnelag. Som exempel på detta berättas att han inte ens visade någon ilska då han vid ett tillfälle målade en tavla vid Ronneby vattenfall och en kraftig vind slet ner tavlan i ån strax innan den var färdig. Han började bara om från början.

1887 bosatte sig Hjalmar i Karlshamn och levde resten av sitt liv här. Kanske var det kärleken som förde honom hit? Hans fru Tekla var nämligen från Ronneby. Hjalmar och Tekla levde långt ifrån den misär som många konstnärer fick stå ut med. Till stor del berodde nog detta på att Tekla drev framgångsrika fotoateljéer både i Karlshamn och i Bräkne-Hoby.

En av Hjalmar Falks vänner vid Konstakademien gjorde vänporträttet ovan av Hjalmar i svartkrita. Porträttet är, i likhet med Anders Zorns andra verk från ungdomstiden, signerat Leonard Zorn.

Hjalmar Falks konstnärsbana startade vid Konstakademien i Stockholm 1878-1884. Under de åren var det främst oljemålningar han arbetade med, men snart övergick han allt mer till att måla akvareller. Särskilt kusten, havet och skärgården var hans favoritmotiv. Man brukade säga att han målade vatten så levande att man kunde bada i det. Hans verk finns bevarade bland annat på Karlshamns museum, Blekinge museum och Kungliga biblioteket i Stockholm.

Hjalmar Falk föddes i Mora den 12 juli 1856. Denne Hjalmar skulle med tiden komma att bli en betydelsefull konstnär, speciellt för Blekinge då hans målningar i huvudsak skildrar blekingska städer och landskap. Falks tavlor har idag inte bara ett konstnärligt värde, utan också ett dokumentariskt, då många av stads- och landskapsvyerna förändrats drastiskt.